Kurumsal
Raporlar
Mevzuat
Linkler
Duyurular
Iletisim
Makaleler


 
Linkler

Maliye
Bumko
Muhasebat
DPT
TUİK
BDDK
 

 
2014 yılı sonu itibariyle İBB İKEP 02'nin sonuna gelinmesi nedeniyle Kamu İç Kontrol Standartları Genelgesi uyarınca 2015-2016 dönemini kapsayan İBB İç Kontrol Sistemi Eylem Planı (İKEP 03) hazırlanarak yürürlüğe alınmıştır.