İmar Müdürlüğü

Fenni Mesul Muellif Kaydı

23.06.2007 tarihli istanbul İmar Yönetmeliğinin Fenni Mesuller Ve Mesuliyetleri ile Tescil Uygulama Ve Usullerine ilişkin Esaslar 16.maddesi gereği ilgili fen adamları tarafından her yıl İBB sicil kayıt belgesi alınması gerekli iken, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 3. madde değişikliği ile bahse konu uygulama 01.10.2017 tarihinden itibaren sona ermiştir.

İletişim

Tescil Bölümü
212 455 22 42
Aşağıdaki kısımdan Sicil No doldurarak müelliflerin tamamını sorgulama yapabilirsiniz.

 
      

*Birden fazla sicil numarası sorgulamak için sicil numaralarını araya virgul koyarak yazınız.
 Örneğin 1,2,3

Aşağıdaki kısımlardan birini doldurarak sorgulama yapabilirsiniz.


  İBB Fenni Sicil No    / 
  Adı  
  Soyadı :  
  Ünvanı :  
  Sicil Durumu  
  Tarih      /