KAMULAŞTIRMA BAŞVURUSU

Sahibi olduğunuz taşınmazınıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu hizmetinde (yol, kaldırım, kavşak, dere ıslahı, mezarlık, park, otopark vb.) amacıyla kullanmak suretiyle el atıldığını düşünüyorsanız; el atma zamanına bakmaksızın belediyemize bireysel olarak başvura yapabilirsiniz.

Belediyemiz; değişik zamanlarda İstanbullulara daha iyi hizmet verebilmek; kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkin biçimde süratlice sonuçlandırabilmek için sahibi olduğunuz taşınmazınızın tamamına veya bir kısmına size ulaşamamak ya da taşınmazınızın imar planında kamu hizmet alanlarında kalması veya buna benzer nedenlerle rızanızı almaksızın amacı doğrultusunda kullanmış olabilir. Bu durumda bir taşınmazınız varsa ve Belediyemizce halen kamu hizmetinde kullanılmakta ise belediyemize başvurabilir ve uzlaşma yoluyla taşınmazınızı Belediyemizce kamulaştırmasını isteyebilirsiniz. Belediyemiz taşınmaz sahipleri ile herhangi bir aracı olmadan kamulaştırmasız el atılan gayrimenkulleri için rayiç bedeli (piyasa bedeli) üzerinden uzlaşarak anlaşma yolu ile kamulaştırılmasını istemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında olması koşuluyla mülk sahibi vatandaşlarımız hiçbir aracı kullanmadan herhangi bir 3. şahsa ve kuruluşa aracı komisyon bedeli ödemeden Belediyemizle anlaşabilirler.

Adınıza kayıtlı ama kamu hizmeti amacıyla fiilen el atılmak suretiyle kullanılan maliki bulunduğunuz taşınmazınızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında olup olmadığını öğrenmek; işlemler hakkında bilgi almak birebir görüşmek; randevu almak için yetkililere aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz ya da ekteki başvuru belgesini doldurarak irtibat sağlayabilirsiniz. Bu başvuru size arada vekil, komisyoncu veya aracı olmadan Belediyemiz yetkilileri ile birebir görüşmeyi ve taşınmazınızın; herhangi bir komisyon iş takibi masraf vekâlet ücreti ödemek durumunda kalmadan herhangi bir aracıyla paylaşmadan belediyemizden kamulaştırma bedelini almanızı sağlar.

Bunun yanında şayet kamulaştırmasız el atma davası açıp dava sonucunda davanın görüldüğü mahkemece bedel ödenmesine hükmedilmişse icra işlemine koymaksızın (icra takibi yapıp belediyemizi icra masrafına sokmadan) bedelin ödenmesi için yine Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Başvurunuz halinde mahkemece ödenmesine karar verilen bedelin tahsili icra yoluyla tahsilden çok daha kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ REHBERİ

Belediyemiz Kamulaştırma İşlemlerinde öncelikle Bedelde Uzlaşarak Anlaşma yolunu benimsemiştir. Kurumsal olarak önceliğimiz kamulaştırmaya konu taşınmaz malikleri ile direkt muhatap olmak birebir yüz yüze görüşmek; işlemleri ve sürecini anlatmak kamulaştırma kanunu ile ilgili bilgilendirmek doğru bilgilerin kaynağından alınmasını sağlamak ve kamulaştırma muhatabının iş ve işlemlerle ilgili her türlü sorusunu yanıtlamak ve olası aracı, komisyoncu, vekil gibi kötü niyetli olabilecek kişileri devreden çıkarmak ve komisyon, iş takibi, vekalet ücreti adı altında istenen bedellerin gereksiz ödemelerin önüne geçerek kamulaştırma ilgililerin maddi kayba uğramalarının önüne geçmektir. Gayrimenkulünüzün tam karşılığını herhangi bir kesintiye uğramadan süresinde ve tam olarak ödenmesini sağlamak düşüncesindeyiz. Bunun için sadece yapmanız gereken Kamulaştırma Müdürlüğü ile irtibata geçmektir.

A.KAMULAŞTIRMA NEDİR ?

 • Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yoldur. 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kamulaştırmanın nasıl yapılacağını göstermek amacıyla çıkarılmış bir yasadır.

B.KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ NEDEN YAPILIR?

 • Belediyece kamulaştırmanın yapılabilmesi için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekmektedir. (Park, yol, metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı, kamu hizmet alanı, vb. gibi)
 • Kamulaştırma özel mülkiyetin tamamının veya bir kısmının devlet mülkiyetine geçmesi veya bu gayrimenkul üzerinde idari irtifaklar kurmak (mesela geçit hakkı) şeklinde olabilir.
 • Kamulaştırmalarda, gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekir.
 • Özel kanunlarla ön görülen olağanüstü durumlarda (Halk sağlığını tehdit eden unsurları oluşturan taşınmazlar vb. gibi) 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesi uygulanır. Bu maddeye göre kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulundan alınır.

       Kamu Tüzel kişisi olan Belediyelerin yapacağı Kamulaştırma işlemlerinin neler olacağı, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenmiştir.

C. KAMULAŞTIRMA DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMA
Maliki bulunduğunuz taşınmazın kamulaştırma durumu hakkında bilgi alma yöntemleri:

 • Kamulaştırma Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz.
 • Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.
 • Gayrimenkulünüz imar durumu ile ilgili bilgiyi bağlı bulunduğunuz İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden öğrenebilirsiniz.

D.KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ:

 • İmar planında kamu yararına tahsis edilmiş taşınmazların kamulaştırılması gerekiyor ise bu taşınmaza veya taşınmazlara ait Yatırımcı Müdürlüğün Başkanlık Onaylı Kamulaştırma Ön Onay Föyü ile İmar Planı, kadastral paftası ve mülkiyet durum tespitinden sonra Belediye Encümeninden kamulaştırılmasına karar alınır.
 • Karara müteakip, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 7. maddesine göre tapu kütüğüne idari kamulaştırma şerhi işlettirilir.
 • Tapu Sicil Müdürlüklerinden taşınmazların mülkiyet belgeleri alınarak, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesine göre Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirleri yaptırılır.
 • Taşınmaz maliklerine, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre taşınmazının pazarlıkla satın alınması hususunda tebligat yapılarak yine 8. maddeye göre oluşturulan Uzlaşma Komisyonu’na davet edilir, uzlaşma sağlanması durumu tutanak ile tespit edilir.
 • 4650 Sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kanununun 8.Maddesine göre taşınmaz malikleri ile Uzlaşma Komisyonu’nda bedelde uzlaşma sağlanması halinde, Uzlaşma Tutanağında belirlenen bedelin ödeneği Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nca taahhüt altına alınarak, Belediye Encümeninden, satın alınması hususunda Encümen kararı alınır.


E. UZLAŞMA DAVETİNİ ALDIĞINIZDA NE YAPACAKSINIZ?

 • Uzlaşma komisyonu ile ilk görüşmeyi yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fatih İlçesi Binbirdirek Mahallesi Piyerloti Caddesi No: 4 de Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı binasının 2. katında yer alan ilgili Kamulaştırma Şefliğine başvurabilirsiniz.
 • Taşınmaz;
 • Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp, Kâğıthane, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde ise Beyoğlu yakası kamulaştırma şefi Tuncay YALÇIN ile ( Oda no: 208 Tel: 455 3237)
 • Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde ise Anadolu Yakası kamulaştırma şefi Gödeniz TAŞÇI ile (Oda no:213 Tel:455 3239 )
 • Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Bahçelievler, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Güngören, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Silivri ilçelerinde ise Topkapı yakası kamulaştırma şefi Erkan KARATEPE ile (Oda No: 214 Tel: 455 3238 ) görüşebilirsiniz.
 • Uzlaşıldığı takdirde tapu işlemlerine esas olmak üzere Tapu suretiniz, Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Numaranız, Vergi dairesi Numaranız, Vekalet ile yürütülen işlerde Noterden tasdikli vekaletname, taşınmaz malikinin ölü olması halinde varislerinin veraset ilamı çıkartmak üzere asliye hukuk mahkemelerinden alacakları veraset ilamına alınmasına müteakip, veraset intikali ile ilgili işlemleri de Veraset Vergi Dairesinden alınacak “veraset intikali ve satışında sakınca yoktur” belgelerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
 • Taşınmazın tapu kütüğünde takyidat varsa tapunun isteği doğrultusunda terkin ettirilecektir. (Haciz, ipotek, vakıf ilişiği vs. gibi)
 • Belirlenen bedel üzerinden tapuda Belediyemiz lehine tescil/terkin işlemi yapılarak, alınan tapu belgesindeki bedelin ilgilisine ödenmesi için Hesap İşleri Daire Başkanlığı’na tahakkuk gönderilerek ödeme işlemi yapılır .
  Kamulaştırma İşlemlerin Başvuru ve uzlaşıldığı takdirde de sonuçlanma süreleri aşağıda verilmiştir.

Kamulaştırma İşlemlerin Başvuru ve uzlaşıldığı takdirde de  sonuçlanma süreleri aşağıda verilmiştir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA  MÜDÜRLÜĞÜ

1

Projede kapsamında mülkiyetin kamulaştırması

Dilekçe

45 gün

Tapu senedi örneği

Kimlik örneği

Vekil işlemlerinde vekalet örneği

Şirketler için yetki belgesi,imza sirküleri, gazete ilanı

Malikin ölü olması durumunda veraset ilamı

2

Fiili el atmadan dolayı mülkiyetin kamulaştırılması

Dilekçe

60 gün

Aplikasyon krokisi

Tapu senedi örneği

Kimlik örneği

Vekil işlemlerinde vekalet örneği

Şirketler için  yetki belgesi,imza sirküleri, gazete ilanı

Malikin ölü olması durumunda veraset ilamı

Not: İşlemlerin başka kurumlara bağlı olması halinde, hizmet tamamlanma sürelerine ilgili kurumun işlem süresi  ilave edilecektir.

       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

 

 

 

 

 

 

İkinci Müracaat Yeri

 

 

 

 

İsim

 

:

Fatih ÖZÇELİK

 

 

 

İsim

 

:

Yaşar PARLAK

 

 

Unvan

 

:

Kamulaştırma Müdürü

 

Unvan

 

:

Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Adres

 

:

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Binbirdirek mah. Piyerloti cad. No:4 K:2
Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL

Adres

 

:

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Binbirdirek mah. Piyerloti cad. No:4 K:3
Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL

Tel

 

:

0(212)455 3242

 

 

Tel

 

:

0(212)455 3233

 

Faks

 

:

0(212)455 4379

 

 

Faks

 

:

0(212) 455 3231

 

E-Posta

:

fatih.ozcelik@ibb.gov.tr

E-Posta

 

:

yasar.parlak@ibb.gov.tr